Leuk design,

nog leukere prijs!

Kantoorstoeltjes.nl

Privacyverklaring

Kantoorstoeltjes.nl, gevestigd aan Rendementsweg 2Q 3641 SK Mijdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Onze contactgegevens worden hieronder weergegeven.

 • Kantoorstoeltjes.nl
 • Rendementsweg 2Q
 • 3641 SK Mijdrecht
 • +31 (0)297 525580
 • https://kantoorstoeltjes.nl/

Verwerken van persoonsgegevens

Kantoorstoeltjes.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Mocht u van mening zijn dat wij deze gegevens wel verwerken, neem dan contact met ons op via info@kantoorstoeltjes.nl, zo nodig verwijderen wij deze informatie. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Doel verwerken persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doelen. Dit doen wij op basis van de grondslagen toestemming, overeenkomst en wettelijke verplichting.

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Kantoorstoeltjes.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
 • Kantoorstoeltjes.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaren van persoonsgegevens

Kantoorstoeltjes.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze categorie├źn persoonsgegevens hebben verschillende bewaartermijnen om uiteenlopende redenen. Wilt u weten welke persoonsgegevens we van u hebben en hoe lang we deze bewaren, bekijk dan hieronder hoe u uw gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen.

Delen van persoonsgegevens

Kantoorstoeltjes.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kantoorstoeltjes.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kantoorstoeltjes.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kantoorstoeltjes.nl) tussen zit.

Bescherming persoonsgegevens

Kantoorstoeltjes.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kantoorstoeltjes.nl.

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kantoorstoeltjes.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kantoorstoeltjes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cookies

Kantoorstoeltjes.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kantoorstoeltjes.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Eventuele klachten

Kantoorstoeltjes.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

naar homepagina

wilt u mooie en betaalbare stoeltjes op kantoor?

bekijk alle producten

Leuk design,

nog leukere prijs!